oziemblowski oziemblowski

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

Witam na stronie poświęconej historii i genealogii rodzin o nazwisku Oziembłowski (Oziębłowski)

Celem niniejszego serwisu jest dokumentowanie materiałów historycznych i genealogicznych dotyczących różnych gałęzi Oziembłowskich (Oziębłowskich) zarówno krajowych jak i zagranicznych. Analiza dokumentów jest uzupełniana pomocniczo nową, szybko rozwijającą się gałęzią wiedzy: genealogią genetyczną.

Proszę o nadsyłanie informacji o "swoich" Oziembłowskich (Oziębłowskich) takich jak:
- Skąd wywodzi się Wasza gałąź, tj. w jakiej miejscowości mieszkali Wasi przodkowie przed II wojną światową?
- Od którego roku tam mieszkali?
- Kto jest najstarszym przodkiem w Waszej gałęzi? Jak się nazywał, kiedy się urodził, ożenił i zmarł? Kto był jego małżonkiem?
- Genealogię Waszych przodków (nawet niepełną i bardzo uproszczoną).

Osoby noszące nazwisko Oziembłowski (Oziębłowski) lub posiadające jakiekolwiek informacje o Oziembłowskich proszę o wypełnienie ANKIETY ON-LINE lub o pobranie jej jako dokumentu Word'a, wypełnienie i odesłanie na mój adres mailowy:

maciej@oziemblowski.eu

Dziękuję!

Niniejsza strona ma służyć wszystkim Oziembłowskim (Oziębłowskim) a nie tylko mojej gałęzi :)

Wszystkich zainteresowanych wspólnym poznawaniem dziejów Oziembłowskich zapraszam do współpracy!

Maciej Oziembłowski

Proszę zapoznać się z ciągle rozbudowywaną mapą Google z zaznaczonymi miejscami gdzie Oziembłowscy żyli do 1945 roku
(na podstronie tej wyjaśniono m.in. kolorystykę stosowanych znaczników na wszystkich mapach niniejszej strony)
Po kliknięciu na znacznik miejscowości uzyskać można więcej informacji z nią związanych

Pokaż Oziembłowscy - ich "Małe Ojczyzny" na większej mapie

Ostatnio dodano lub zaktualizowano następujące podstrony:

Rok 2017

2017.12.16: Dodano podstronę dotyczącą gry Flames of War (gra figurkowa w skali 1:100 w realiach II wojny światowej - lekcja historii poprzez rozrywkę)

Rok 2014

2014.01.19: Zaktualizowano podstronę dotyczącą Lewickich (rodziny skoligacone z Oziembłowskimi)

Rok 2011

2011.12.08: Dodano serwis "Historia i genealogia Odrowążów"
2011.11.20:
Uaktualniono podstrony "Dokumenty" m.in. o mapy Google niektórych miejscowości związanych z osobami: Karolina Oziembłowska, córka posła na Sejm Jana Oziembłowskiego (1788), Stanisław Oziembłowski h. Radwan (1659), ks. Mikołaj Antoni Oziembłowski h. Radwan (1674), Piotr Oziembłowski h. pp. Sulima (1480-1508), ks. Stanisław Oziembłowski (1550), Stanisław Oziembłowski pp. h. Sulima (1652), Konstanty Oziembłowski (1702), Jan Oziembłowski (1712), Krzysztof Oziembłowski (1721), Jan Oziembłowski (1894), Julian Oziembłowski (1913-1914), Julian Oziembłowski (1929), Cecylia Oziembłowska (1928, 1936-1937) oraz dodano podstronę w "Dokumentach" ze schematem genealogicznym dotyczącym m.in. Stanisława Oziembłowskiego i jego syna księdza Mikołaja (II poł. XVII w.) jak również połączono 3 gałęzie Oziembłowskich h. Radwan w jedną współną gałąź w dziale "Genealogia klasyczna".
2011.11.19:
Uzupełniono podstronę "Dokumenty" o rodzinie litografa Józefa Oziembłowskiego h. Radwan z Wilna (parafia św. Jana): metryka ślubu Józefa Oziembłowskiego i Anieli Zdrojewskiej z 1834 roku oraz metryki chrztu ich dzieci - Bolesława Zachariasza Oziembłowskiego z 1835 roku oraz Zygmunta Józefa Oziembłowskiego z 1841 roku.
2011.11.02:
Uaktualniono podstronę w dziale "Genealogia genetyczna": autosomalne DNA Oziembłowskich (z linii lwowskiej) i osób skoligaconych w aspekcie podobieństwa populacyjnego (wg algorytmu FT-DNA).
2011.11.01:
Dodano podstronę w dziale "Genealogia genetyczna": porównanie autosomalnego DNA kuzynów Oziembłowskich urodzonych w Niżankowicach (Przemyśl) w aspekcie etniczno-geograficznym (wg algorytmu GEDmatch.com).
2011.10.31:
Dodano podstronę w dziale "Genealogia genetyczna": wstępne porównanie autosomalnego DNA kuzynów Oziembłowskich urodzonych w Niżankowicach (Przemyśl).
2011.10.28:
Uaktualniono podstronę w dziale "Genealogia genetyczna": 3 wyniki mitochondrialnego DNA Oziembłowskich (mt-DNA).
2011.10.13-14:
Uaktualniono podstronę o wynikach genetycznych Y-DNA gałęzi genetycznej Oziembłowskich z Niżankowic.
2011.06.27:
Dodano ankietę on-line na temat genealogii Oziembłowskich
2011.06.24-26:
Dodano stronę "Migracje Oziembłowskich" w języku ukraińskim (w tłumaczeniu Luby i Józefa Oziembłowskich) oraz strony o migracjach Oziembłowskich z Chromohorbu i migracjach Oziembłowskich ze Lwowa oraz migracjach Oziembłowskich z Dołhołuki.
2011.06.05:
Zaktualizowano podstronę w dziale "Genealogia genetyczna" - wynik Y-DNA jednego z Oziembłowskich (zestaw 169070). Dodano podstronę na temat XIX wiecznych migracji rodziny Bigos, pośrednio związanej (przez Urbanów i Demkowiczów) z Oziembłowskimi.
2011.05.30:
Dodano podstronę "Rozmieszczenie nazwiska w 2002 roku" w języku ukraińskim (w tłumaczeniu Luby i Józefa Oziembłowskich).
2011.05.15:
Uzupełniono podstronę "Opracowania" o artykuł doktora Władysława Semkowicza, pt. "O początkach rodu Sulima", który opublikowany został w 1910 roku w lwowskim "Miesięczniku Heraldycznym" (nr 1, rok III, ss. 4-8). Uzupełniono podstronę "Inna grafika" o nowe herby. Dział "Nasze Małe Ojczyzny" uzupełniono o mapę Google z zaznaczonymi miejscami związanymi z Oziembłowskimi.
2011.05.08:
Uzupełniono podstronę "Dokumenty": ksiądz Mikołaj Antoni Oziembłowski h. Radwan, franciszkanin - 2 rękopisy z 23.04.1674 związane ze sprawami majątkowymi, Stanisław Oziembłowski h. Radwan - zeznania Jana Juszkiewicza, urzędnika majętności opitołockiej Stanisława Oziembłowskiego, Opitołoki, 10.10.1659, Konstanty Oziembłowski h. Radwan - Pismo hetmana polnego Wlk.Ks.Lit. Michała Serwacego Wiśniowieckiego z 12.05.1702 nakazujące wypłatę 600 zł Konstantemu Oziembłowskiemu za zasługi wojenne w walce ze Szwedami.
2011.05.07:
Uzupełniono podstronę "Dokumenty": Czesław Oziembłowski h. Radwan (1860-1907) - wpis w księdze zmarłych parafii św. Jana w Wilnie (1907 rok) oraz Piotr Oziembłowski pp. h. Sulima, (sędzia grodzki w Sanoku w latach 1480-1508) - rejestr poborowy (podatkowy) ziemi sanockiej w 1508 roku.
2011.05.05:
Dodano indywidualne raporty znajdujące się dziale spis wybranych Oziembłowskich (mężczyźni) o Wojciechu Oziembłowskim, mistrzu cechu rymarzy (Chwaliszewo - Poznań) w latach 1703-1705 oraz o Piotrze Oziembłowskim z ziemi chełmskiej (rok 1549). Uaktualniono indywidualne wpisy o najwcześniej wzmiankowanym Oziembłowskim z rodu (rok 1431), o Baltazarze Oziembłowskim (1480) oraz o sędzim grodzkim w Sanoku Piotrze Oziembłowskim (1480-1508) - wszyscy trzej z ziemi sanockiej.
2011.05.03:
Zaktualizowano spis Oziembłowskich spoza Niżankowic.
2011.05.01:
Dodano stronę główną w języku ukraińskim oraz stronę "Pochodzenie nazwiska" w języku ukraińskim (w tłumaczeniu Luby i Józefa Oziembłowskich).
2011.04.27:
Dodano podstronę w dziale "Genealogia genetyczna" na temat ustalenia haplotypów przynależnych do subkladu I1-ASP na podstawie "teorii wzgórz" Peter'a Gwozdz'a. Dodano stronę "Pochodzenie nazwiska" w języku rosyjskim (w tłumaczeniu Józefa Oziembłowskiego z Chromohorbu).
2011.04.25:
Zaktualizowano spis Lewickich (rodziny skoligacone z Oziembłowskimi)
2011.04.24:
Zaktualizowano podstronę w dziale "Genealogia genetyczna": analiza filogenetyczna haplotypów Y67 subkladu I1-M253P (I1-ASP).
2011.04.13:
Zaktualizowano podstronę w dziale "Genealogia genetyczna": autosomalne DNA 3 Oziembłowskich (at-DNA).
2011.04.11: Zaktualizowano spis Oziembłowskich spoza Niżankowic.
2011.04.08: Dodano stronę główną w języku rosyjskim (w tłumaczeniu Józefa Oziembłowskiego z Chromohorbu).
2011.03.30: Zaktualizowano podstronę w dziale "Genealogia genetyczna": wynik Y-DNA Oziembłowskich w aspekcie haplogrupy I1.
2011.03.18: Dodano podstronę w dziale "Genealogia genetyczna": autosomalne DNA 3 Oziembłowskich (at-DNA).
2011.03.14:
Zaktualizowano spis Oziembłowskich i dodano genealogię Oziembłowskich z Wielkiego Ksiestwa Litewskiego (XVI - XVIII w.) w dziale genealogia.
2011.03.09:
Dodano podstronę w dziale "Genealogia genetyczna": 3 wyniki mitochondrialnego DNA Oziembłowskich (mt-DNA).
2011.02.27-28:
Zaktualizowano spis Oziembłowskich i dodano nowe raporty w PDF-ie. Zaktualizowano genealogię Lewickich i dodano spis Lewickich.
2011.02.25:
Zaktualizowano genealogię Lewickich: tablicę potomków, tablicę rodzin, opisowe rejestry potomków oraz dodano opracowanie o Lewickich i rodzinach z Laszek Murowanych koło Chyrowa (ziemia przemyska) w latach 1740-1779.
2011.02.20:
Zaktualizowano podstrony w: "Genealogia klasyczna" oraz dodano podstronę "Genealogia rodzin skoligaconych z Oziembłowskimi".
2011.02.09:
Dodano galerię 15 zdjęć z lat 2006-2010 z miejscowości Chromohorb związanej z Oziembłowskimi
2011.02.03:
Uzupełniono podstronę o prof. Mario Hubnerze, Żydzie urodzonym w Niżankowicach o skróconą wersję w języku ukraińskim.
2011.01.09:
Dodano galerię 6 zdjęć Juliana Oziembłowskiego ze służby wojskowej w latach 1926-1927.
2011.01.08:
Uzupełniono podstronę: "Dokumenty" (Julian Oziembłowski - świadectwo szkolne 1913/1914, świadectwo urodzenia, obywatelstwa i przynależności z 1929 roku, dokumenty związane ze służbą w lwowskiej policji z 1929 i 1938 roku). Uzupełniono podstronę o Niżankowicach (Polacy w Niżankowicach: Franciszek Demkowicz - świadectwa szkolne z 1921 i 1924 roku, świadectwo chrztu z 1938 roku, Julia Kaczkowska - list z Argentyny do matki z 1934 roku).
2011.01.04:
Dodano galerię 20 zdjęć ludzi z Niżankowic z okresu międzywojennego 1918-1939
2010.12.31-2011.01.01:
Uzupełniono podstronę o Niżankowicach o skróconą polską wersję artykułu dotyczącą prof. Mario Hubner'a, Żyda urodzonego w Niżankowicach autorstwa jego syna dra Pablo Hubnera z Urugwaju oraz dodano podstronę z dokumentami żydowskiej rodziny Mario Hubnera.

Rok 2010

2010.12.23: Umieszczono ankietę o Oziembłowskich w języku rosyjskim (w tłumaczeniu Józefa Oziembłowskiego z Chromohorbu).
2010.12.15:
Zaktualizowano podstronę w: "Genealogia genetyczna Y-DNA".
2010.12.12:
Dodano podstronę w dziale "Genealogia genetyczna Y-DNA": "Analiza statystyczna haplotypów Y67 subkladu I1-M253P (I1-ASP) z wykorzystaniem "skalowania wielowymiarowego" i "analizy skupień" + wersja angielska.
2010.12.05:
Dodano podstrony o Niżankowicach, w tym o prof. Mario Hubnerze, Żydzie urodzonym w Niżankowicach autorstwa jego syna dra Pablo Hubnera z Urugwaju oraz o Herbie Niżankowic i nazwiskach mieszkańców Niżankowic z 1756 roku, jak również o wizytacjach greckokatolickich cerkwi w parafii Niżankowice w 1771 i 1830 roku.
2010.11.27-28:
Uzupełniono podstronę: "Dokumenty" (Jan Oziembłowski, pieczęcie, Cecylia Oziembłowska, Julian i Agnieszka Oziembłowscy - Akt Małżeństwa, Ausweis'y i niemieckie kartki żywnościowe).
2010.11.24-25:
Zaktualizowano podstrony "Genealogia klasyczna" i "Inna grafika" oraz dodano nową podstronę "Opisowe Rejestry Potomków".
2010.11.19:
Dodano nowe opracowanie, którego autorem jest dr Marek Skarbek-Kozietulski pt. Kim "naprawdę" był komes wrocławski Magnus?
2010.11.14:
Zaktualizowano podstrony "Genealogia klasyczna" oraz dodano nowe "Tablice Potomków" i "Tablice Rodzin".
2010.11.06:
Zaktualizowano podstronę o projekcie genetycznym Y-DNA "Normanowie Europy Kontynentalnej" (Normans-CE) oraz dodano jej dwie podstrony (1 i 2).
2010.10.27-29:
Uzupełniono oraz dodano trzy podstrony (1 i 2 i 3) w: "Genealogia genetyczna Y-DNA".
2010.10.10:
Dodano podstronę o projekcie genetycznym Y-DNA "Normanowie Europy Kontynentalnej" (Normans-CE).
2010.10.07-10:
Uzupełniono, zaktualizowano podstrony oraz dodano jedną podstronę w: "Genealogia genetyczna Y-DNA".
2010.07.25:
Dodano galerię 50 zdjęć z 600-lecia bitwy pod Grunwaldem - Grunwald 2010
2010.05.16:
Zaktualizowano opracowanie o Józefie Oziębłowskim - XIX-wiecznym litografie z Wilna oraz dodano podstronę o genealogii jego rodziny. Zaktualizowano podstrony: "Spis Oziembłowskich" oraz "Źródła".
2010.03.28:
Uzupełniono podstronę: "Genealogia genetyczna Y-DNA" (Podstawy genetyki w badaniach genealogicznych).
2010.03.27:
Zaktualizowano podstronę: "Genealogia genetyczna Y-DNA" (Pierwszy wynik Y-DNA Oziembłowskich, zestaw 169071).
2010.03.21:
Uzupełniono podstronę: "Genealogia genetyczna Y-DNA" (Jak wziąć udział w projekcie genetycznym Y-DNA dla Oziembłowskich?).
2010.03.19:
Uzupełniono podstronę: "Dokumenty" (Karolina Oziembłowska, córka Jana Oziembłowskiego posła na Sejm, XVIII w.).
2010.03.12: Uzupełniono podstronę: "Genealogia genetyczna Y-DNA" (Pierwszy wynik Y-DNA Oziembłowskich, zestaw 169071).
2010.01.26:
Uzupełniono podstronę: "Dokumenty".
2010.01.17: Dodano podstrony: "Dokumenty", "Genealogia klasyczna", "Inna grafika" oraz "Zdjęcia". Uaktualniono podstrony: "Genealogia genetyczna Y-DNA".
2010.01.03: Dodano podstrony: "Spis Oziembłowskich" oraz "Źródła".
2010.01.02: W "Migracjach Oziembłowskich" dodano podstronę "Migracje Oziembłowskich z Niżankowic po 1945 roku" oraz zaktualizowano podstronę "Migracje z Oziembłowa w kierunku płd.-wsch."
2010.01.01: Dodano podstrony: "Pochodzenie nazwiska", "Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku" oraz "Nasze Małe Ojczyzny (miejscowości i regiony").

rok 2009

2009.12.29: Zaktualizowano: "Genealogia genetyczna Y-DNA" oraz "Opracowania (PDF)".
2009.12.15: Utworzono niniejszy serwis "Oziemblowski.eu". Dodano: "Stronę główną", "Migracje Oziembłowskich", "Genealogię genetyczną Y-DNA", "Opracowania (PDF)" oraz dodano wybrane fragmenty serwisu w wersji angielskiej.

Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 16.12.2017 - Maciej Oziembłowski (c)