oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Opracowania > Semkowicz W., 1910: O początkach rodu Sulima, Lwów
Semkowicz Władysław, O początkach rodu Sulima, Lwów 1910
Poniżej przedstawiono artykuł doktora Władysława Semkowicza, pt. "O początkach rodu Sulima", który opublikowany został w 1910 roku w lwowskim "Miesięczniku Heraldycznym" (nr 1, rok III, ss. 4-8). Część Oziembłowskich przynależała do Sulimczyków, w tym m.in. Oziembłowscy z Oziembłowa (ziemia sandomierska) i okolic Biecza, np. Zawisza Oziembłowski (XV w.), pp. Oziembłowscy z ziemi sanockiej (XV/XVI w.) w tym Piotr Oziembłowski, pp. Oziembłowscy z ziemi przemyskiej, w tym Oziembłowski z dworu biskupa przemyskiego Macieja Pstrokońskiego w 1608 roku, czy też Oziembłowscy z Brześcia Litewskiego w Wielkim Księstwie Litewskim (XVIII w.).

_Strona główna > Opracowania > Semkowicz W., 1910: O początkach rodu Sulima, Lwów
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2011 - Maciej Oziembłowski (c)