oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Dokumenty o Oziembłowskich > Cecylia Oziembłowska, Niżankowice, Przemyśl, świadectwa z lat 1928, 1936, 1937
Dokumenty: Cecylia Oziembłowska, Niżankowice, Przemyśl,
świadectwa szkolne z lat: 1928, 1936, 1937
Documents about Oziembłowski Families: Schoolgirl Cecylia Oziemblowska, Nizankowice, Przemysl, school certificates, 1928, 1936, 1937

Poniżej przedstawiono 3 świadectwa szkolne Cecylii Oziembłowskiej. Pierwsze świadectwo wystawione zostało przez Siedmioklasową Publiczną Szkołę Powszechną w Niżankowicach (powiat Przemyśl) i odnosiło się do I semestru nauki w 7 klasie (data wystawienia: 30.01.1928). Drugie i trzecie świadectwo wystawione zostały przez Publiczną Szkołę Dokształcającą Zawodową w Przemyślu. Cecylia Oziembłowska pobierała tam naukę w kierunku krawiectwa. "Wykazy Postępów" noszą daty wystawienia odpowiednio 20.06.1936 i 21.06.1937. Warto zwrócić uwagę na błąd w imieniu na pierwszym "Wykazie Postępów" (jest Janina zamiast Cecylia) oraz na rosyjską adnotację z 1940 roku "paszport wydan w 1940 godu". Pieczęć taka widnieje na wielu różnych dokumentach Polaków (metrykach, świadectwach). Okupanci sowieccy na wschodnich terenach II RP po 17.09.1939 r. wprowadzając swoją władzę i swoje dowody tożsamości opierali się również na polskich dokumentach. Poniższe świadectwa należą do autora serwisu www.oziemblowski.eu.

Położenie miejscowości Niżankowice ukazane jest na mapie znajdującej się na końcu niniejszej strony.

 

 

Niżankowice (obecnie Nyzhankovychi, Ukraina) - lokalizacja miejscowości
(prawidłowe wyświetlenie znaczników w przeglądarkach m.in. FireFox i Chrome)
Po kliknięciu na znacznik miejscowości uzyskać można więcej informacji z nią związanych

 
Pokaż Oziembłowscy - ich "Małe Ojczyzny" na większej mapie

_Strona główna > Dokumenty o Oziembłowskich > Cecylia Oziembłowska, Niżankowice, Przemyśl, świadectwa z lat 1928, 1936, 1937
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 20.11.2011 - Maciej Oziembłowski (c)