oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona g堯wna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziemb這wskich

Nasze "Ma貫 Ojczyzny"
(miejscowo軼i i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdj璚ia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziemb這wskich

毒鏚豉

_Strona g堯wna > Genealogia genetyczna Oziemb這wskich (Ozi瑿這wskich) >Autosomalne DNA: Oziemb這wscy (linia lwowska) i osoby spowinowacone
Genealogia genetyczna Oziemb這wskich (Ozi瑿這wskich)
Genetic genealogy of Oziemb這wski (Ozi瑿這wski) Families

Autosomalne DNA (at-DNA) os鏏 z rodu Oziemb這wskich i z nimi spowinowaconych
(lwowska linia genetyczna Y-DNA)
Autosomal-DNA (at-DNA) of Oziemb這wski Family and related persons (Lwow Y-DNA genetical branch)

Poni瞠j przedstawiono tzw. "podobie雟two populacyjne" 4 os鏏 z rodu Oziemb這wskich oraz 2 skoligaconych, obliczone wed逝g nowej metody FT-DNA (dla testu Family Finder'a) Illumina OmniExpress Population Finder. Brane s pod uwag chromosomy autosomalne pochodz帷e od przodk闚 ze wszystkich linii, a nie tylko m瘰kiej (jak w Y-DNA) czy 瞠雟kiej (jak w mt-DNA). FT-DNA, na podstawie dost瘼nych bada naukowych, dokona豉 wyboru okre郵onych populacji referencyjnych, charakterystycznych dla okre郵onych kontynent闚, co zosta這 przedstawione poni瞠j w tabeli, wed逝g stanu z 02.11.2011.
Przyjmuje si, 瞠 ka盥y z naszych 32 pra-pra-pradziadk闚 przekazuje nam mniej wi璚ej 3% naszych gen闚 [100% : 32 = 3,125%]. Rodze雟two, chocia dziedziczy od swoich rodzic闚 po po這wie materia逝 genetycznego, nie musi by wzgl璠em siebie genetycznie podobne w 50%. W praktyce wsp鏊ny materia genetyczny rodze雟twa (za wyj徠kiem bli幡i徠 jednojajowych) kszta速uje si na poziomie ok. 40-60%.

Znaj帷 autosomalne DNA r騜nych populacji mo積a pr鏏owa z mniejszym lub wi瘯szym prawdopodobie雟twem przypisa stestowan osob do wybranej grupy lub znacznie cz窷ciej do kilku grup z jednoczesnym okre郵eniem procentowym dla danej populacji, np. dana osoba mo瞠 mie swoje autosomalne DNA w 60% podobne do populacji zachodnioeuropejskiej, w 30% do wschodnioeuropejskiej, a w 10% do kaukaskiej. Na chwil obecn jedyn reprezentatywn populacj dla obszaru Kaukazu s Adygejczycy, wi璚 niejako "z automatu" pojawiaj si przy przyporz康kowaniu populacyjnym. Tak samo populacja z zachodnioeuropejskiego archipelagu Orkady (po這穎nego przy brzegach Szkocji), b璠帷a potomkami Pikt闚 z Epoki 疾laza, norweskich Wiking闚 oraz Szkot闚 jest jedn z czterech populacji "reprezentuj帷ych" ca陰 populacj zachodnioeuropejsk (pozosta貫 3 populacje to na chwil obecn Baskowie, Hiszpanie i Francuzi). Przyporz康kowanie do danej populacji zale篡 od ilo軼i i sposobu doboru populacji referencyjnych, za podane procentowo "podobie雟two" autosomalnego DNA do okre郵onej populacji w miar rozwoju bada naukowych i poszerzania baz danych mo瞠 by nieco inne (tj. dok豉dniejsze).


Wszystkim 6 stestowanym osobom przypisano do ich numer闚 zestaw闚 poni窺ze nazwy:

Nr zestawu
w FT-DNA
Nazwa osoby zwi您ana z miejscem urodzenia
Uwagi uzupe軟iaj帷e
169070
01at-Ni瘸nkowice
m篹czyzna, kuzyn w 4 i 6 pokoleniu dla osoby "02at-Ni瘸nkowice"
191848
02at-Ni瘸nkowice
kobieta, kuzynka w 4 i 6 pokoleniu dla osoby "01at-Ni瘸nkowice",
ma鹵onka osoby "03at-Lw闚"
191847
03at-Lw闚
m篹czyzna, ma鹵onek osoby "02at-Ni瘸nkowice"
196630
04at-Trzebnica
kobieta, c鏎ka osoby "05at-Laszki_Murowane" oraz osoby "06at-Tulig這wy"
196632
05at-Laszki_Murowane
m篹czyzna, ojciec osoby "04at-Trzebnica", ma鹵onek osoby "06at-Tulig這wy"
211909
06at-Tulig這wy
kobieta, matka osoby "04at-Trzebnica", ma鹵onka osoby "05at-Laszki_Murowane"

Populacje referencyjne charakterystyczne dla danego kontynentu
(stosowane w okre郵aniu podobie雟twa populacyjnego dla test闚 autosomalnych FT-DNA
Family Finder'a Illumna wed逝g stanu na 18.03.2011)W przypadku osoby "01at-Ni瘸nkowice" wiemy, 瞠 jej pra-pra-pradziadkowie urodzili mniej wi璚ej pod koniec XVIII wieku. Ponad 90% zbadanego autosomalnego DNA tej osoby zaliczone zosta這 do populacji zachodnioeuropejskiej, pozosta豉 za cz窷 (9,37%) do populacji bliskowschodniej (ira雟kiej) oraz kaukaskiej (adygejskiej). By mo瞠 trzech pra-pra-pra-dziadk闚 tej osoby mia這 pochodzenie kaukasko-bliskowschodnie (3 x 3,125 = 9,375%), za pozosta造ch 29 pra-pra-pradziadk闚 genetycznie zwi您anych by這 z populacj zachodnioeuropejsk. By mo瞠 tylko jedna osoba z pra-pra-dziadk闚 (6,25%) oraz jedna osoba z pra-pra-pra-dziadk闚 (3,125%) by豉 pochodzenia kaukasko-bliskowschodniego (co te sumarycznie daje 9,375%)? Mog這 by te w rzeczywisto軼i nieco inaczej, ale og鏊ne kierunki podobie雟twa populacyjnego mo積a wskaza: zachodnioeuropejski (90,63%) oraz kaukasko-bliskowschodni (9,37%).

Podobie雟two populacyjne autosomalnego DNA osoby "01at-Ni瘸nkowice" (169070)
(wed逝g metodologii FT-DNA Family Finder'a "Illumna OmniExpress" - stan na 02.11.2011)

W odniesieniu do osoby "02at-Ni瘸nkowice" (zestaw 181848) mo積a stwierdzi, 瞠 w najwy窺zym stopniu posiada ona genetyczne podobie雟two do populacji zachodnioeuropejskiej (a 97,17%). Ciekawe jest natomiast to, 瞠 stwierdzono niewielkie genetyczne podobie雟two (zaledwie 2,83%) do populacji wschodnioazjatyckiej (Japo鎍zycy, Jakuci, Mongo這wie). W uproszczeniu mog這by to oznacza, 瞠 1 z 32 pra-pra-pradziadk闚 (urodzonych na pocz徠ku XIX wieku) m鏬豚y by genetycznie zwi您any z populacjami wschodnioazjatyckimi (najprawdopodobniej z mongolsk, ewentualnie jakuck). Niemniej jednak nie jest znany fakt w tej rodzinie, aby kto z przodk闚 mia pochodzenie wschodnioazjatyckie. Wyt逝maczeniem tego mo瞠 by bardziej odleg豉 i burzliwa historia miejsca, gdzie 篡li przodkowie tej osoby. W XVI i XVII wieku Ni瘸nkowice (ko這 Przemy郵a) by造 wielokrotnie pl康rowana przez Tatar闚 i inne wojska. By mo瞠 fakt ten ma odzwierciedlenie w autosomalnym DNA tej osoby? Podobne wyt逝maczenie mo瞠 mie miejsce r闚nie w odniesieniu do osoby "01at-Ni瘸nkowice" (zestaw 169070), kt鏎ej przodkowie pochodzili z tej samej miejscowo軼i (geny kaukasko-bliskowschodnie).

Podobie雟two populacyjne autosomalnego DNA osoby "02at-Ni瘸nkowice" (191848)
(wed逝g metodologii FT-DNA Family Finder'a "Illumna OmniExpress" - stan na 02.11.2011)


Pra-pra-pradziadkowie osoby "03at-Lw闚" (zestaw 181847) byli pochodzenia zachodnioeuropejskiego (82,34%) oraz p馧nocno-wschodnioeuropejskiego [rosyjsko-fi雟kiego] (17,66%). Mo積a to z grubsza zinterpretowa w taki spos鏏: na 32 pra-pra-pradziadk闚 tej osoby, urodzonych mniej wi璚ej na pocz徠ku XIX wieku, 5-6 os鏏 by這 genetycznie podobnych do populacji p馧nocno-wschodnioeuropejskich [rosyjsko-fi雟kiej], za 26-27 pra-pra-pradziadk闚 do populacji zachodnioeuropejskiej. W odniesieniu do 16 pra-pradziadk闚 tej osoby oszacowanie ich genetycznego podobie雟twa populacyjnego kszta速owa這 by si nast瘼uj帷o: 3 pra-pradziadk闚 by這 by pochodzenia rosyjsko-fi雟kiego, za 13 - zachodnioeuropejskiego. Wyniki te s w zgodzie z posiadanymi informacjami na temat przodk闚 tej osoby z linii matczynej, gdzie jeden z dziadk闚 m鏬 mie korzenie rosyjskie (z bada autosomalnego DNA wynika這by, 瞠 w 3/4 te korzenie mog造 by by rosyjskie, oczywi軼ie gdyby przypisa mu ca趾owicie rosyjsko-fi雟kie podobie雟two genetyczne, kt鏎e wykazane zosta這 w te軼ie DNA).

Podobie雟two populacyjne autosomalnego DNA osoby "03at-Lw闚" (191847)
(wed逝g metodologii FT-DNA Family Finder'a "Illumna OmniExpress" - stan na 02.11.2011)

 

Podobie雟two populacyjne autosomalnego DNA osoby "04at-Trzebnica" (196630)
(wed逝g metodologii FT-DNA Family Finder'a "Illumna OmniExpress" - stan na 02.11.2011)

 

Podobie雟two populacyjne autosomalnego DNA osoby "05at-Laszki_Murowane" (196632)
(wed逝g metodologii FT-DNA Family Finder'a "Illumna OmniExpress" - stan na 02.11.2011)

 

Podobie雟two populacyjne autosomalnego DNA osoby "06at-Tulig這wy" (211909)
(wed逝g metodologii FT-DNA Family Finder'a "Illumna OmniExpress" - stan na 02.11.2011)

Wszystkie przetestowane do tej pory (pod k徠em autosomalnego DNA) osoby z rodu Oziemb這wskich i skoligaconych wykaza造 podobie雟two do zachodnioeuropejskiej populacji, zar闚no w odniesieniu do mieszka鎍闚 Orkad闚 (3 osoby) jak i populacji francusko-hiszpa雟kiej (3 osoby), z tym 瞠 jednej z tych os鏏 ("06at-Tulig這wy") przypisuje si r闚nie podobie雟two do populacji toska雟kiej. Je郵i chodzi o wschodnie populacje to w 4 przypadkach stwierdzono podobie雟two do populacji rosyjskiej i fi雟kiej (w tym u osoby "06at-Tulig這wy" r闚nie do populacji rumu雟kiej). W dw鏂h pozosta造ch przypadkach (tj. os鏏 urodzonych w Ni瘸nkowicach) w niewielkim stopniu stwierdzono podobie雟two do populacji bliskowschodniej lub wschodnioazjatyckiej. Nie ma na razie "populacji referencyjnych" bli窺zych nam geograficznie, tzn. w bezpo鈔edniej blisko軼i Polski, niemniej jednak najbli窺ze lata z pewno軼i to zmieni.
_Strona g堯wna > Genealogia genetyczna Oziemb這wskich (Ozi瑿這wskich) > Autosomalne DNA: Oziemb這wscy (linia lwowska) i osoby spowinowacone
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 02.11.2011 - Maciej Oziemb這wski (c)