oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Nasze "Małe Ojczyzny" > Niżankowice > Polacy > Julia Kaczkowska - list z Argentyny do matki, rok 1934
"Małe Ojczyzny" Oziembłowskich (Oziębłowskich)
Niżankowice
ziemia przemyska, staropolskie województwo ruskie
Przemyśl District, "old-Polish" Ruthenian (Lwów) Province

Polacy z Niżankowic - Julia Kaczkowska: list z Argentyny do matki, rok 1934
Poles from Niżankowice - Julia Kaczkowska: letter from Argentina to her mother (1934)

Julia Kaczkowska (ur. 1901) była córką Szymona (Bazylego) Kaczkowskiego (1859-1915) i Rozalii z domu Krasnopolskiej (ur. 1868). Jej ojciec był wyznania greckokatolickiego, zaś matka - rzymskokatolickiego. Zgodnie z tradycją w tego typu małżeństwach, córki przejmowały wyznanie matki, synowie zaś - ojca. W związku z tym Julia należała do kościoła rzemskokatolickiego, ale jej brat Mikołaj, który wyjechał razem z nią do Argentyny i dopisał się na końcu poniższego listu, był wiernym kościoła greckokatolickiego. Julia w liście wspomina o "Franiu naszej siostry Demkowiczowej" - chodzi o Franciszka Demkowicza (1909-1984), syna Michała Demkowicza (1876-1918) i Marii z domu Kaczkowskiej (1887-1967) - starszej siotry Julii. Być może Franciszek Demkowicz, tak jak inni mieszkańcy Niżankowic, nosił się z zamiarem wyjazdu za ocean. W liście wspomina się też o innym mieszkańcu pochodzącym albo Niżankowic, albo pobliskiej wioski Zabłotce - J. Pipskim, który również wyemigrował do Argentyny. Julia podała w liście swój adres w Argentynie: Cordoba 679, Buenos Aires. Poniższy list należy do autora serwisu www.oziemblowski.eu.
_Strona główna > Nasze "Małe Ojczyzny" > Niżankowice > Polacy > Julia Kaczkowska - list z Argentyny do matki, rok 1934
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 08.01.2011 - Maciej Oziembłowski (c)