oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Genealogia genetyczna Oziembłowskich (Oziębłowskich) > Analiza filogenetyczna haplotypów Y67 subkladu I1-M253P (I1-ASP)
Genealogia genetyczna Y-DNA Oziembłowskich (Oziębłowskich)
Genetic genealogy Y-DNA of Oziembłowski (Oziębłowski) Families
Określenie podobieństwa haplotypów STR Y-DNA subkladu
I1-M253P (I1-ASP) na podstawie "analizy filogenetycznej"

autor: Maciej Oziembłowski
[subklad ASP tj. anglosaski w wersji polskiej, pomorskiej, pruskiej]

Haplotypy dwóch Oziembłowskich (zestaw 169071 i 191847) będąc w praktyce identyczne (dla Y67) zaliczone zostały do subkladu I1-M253P (I1-ASP). W dalszej części na rysunkach występują one jako haplotyp z nazwą "Oziembłowski" (I1-ASP). Więcej o samym subkladzie można znaleźć na mojej innej podstronie, gdzie jest on omówiony w ramach projektu FT-DNA "Normanowie Europy Kontynentalnej" (Normans-CE).

Celem niniejszej pracy było sprawdzenie jak z wykorzystaniem "analizy filogenetycznej" będą wyglądały "grupowania" 22 haplotypów Y67 w ramach subkladu I1-ASP (Projekt FT-DNA "Normans CE" według stanu na 22.04.2011). Poszczególne kroki niniejszej analizy oparte zostały na metodzie opisanej przy projekcie genetycznym Y-DNA nazwiska Ham (autorstwa Dave'a Hamm'a), która to procedura opisana jest również na Histmag.org.

Przygotowanie danych

1) 22 haplotypy STR Y-DNA (67 markerowych) zostały pozyskane z projektu FT-DNA Normans-CE. Wartości markerów STR Y-DNA dla tych 22 haplotypów (osób) znajdują się w Tab. 1 (trzy części: 1a, 1b, 1c).

Tab. 1a
Tab. 1b
Tab. 1c

ANALIZA FILOGENETYCZNA

2) W drugim etapie dokonano analizy oraz konwersji danych z Tab. 1 na format Phylip. Wykorzystano do tego program online, zaś dane w formacie Phylip zapisano jako plik txt.

Plik txt w formacie Phylip

3) Dane w formacie Phylip (punkt 2) poddane zostały dalszej analizie za pomocą programu "Kitsch" (dostępnego darmowo w internecie). W porównaniu do domyślnych ustawień programu włączono funkcję "Lower Triangular data matrix?" z "no" na "yes" (klawisz "L") oraz klawiszem "J" zmieniono funkcję "Randomize input order of species?" na następujące wartości: "Random number seed": 9 oraz "Number of times to jumble": 99 [podane wartości ze względu na czas analizy są sensowne gdy analizuje się np. dwadzieścia kilka haplotypów, większa liczba haplotypów = mniejsza druga wartość]. Efektem pracy programu są dwa pliki: "outfile" i "outtree". Można je otworzyć np. windowsowym notatnikiem i zapisać w formacie txt.

Plik txt outfile
Plik txt outtree

Drzewo filogenetyczne subkladu I1-ASP (w prostej postaci) znajduje się w pliku outfile, niemniej jednak plik outtree może służyć innym programom jako plik z danymi.

4) Plikowi outtree (z punktu 4) można ręcznie dopisać rozszerzenie "tre". Plik taki będzie rozpoznawany przez darmowy program MEGA5, dzięki któremu wykreślić można różne drzewa filogenetyczne (ukazujące to samo, ale w różny graficznie sposób). Poniżej ukazano tylko wybrane typy drzew filogenetycznych spośród wielu możliwych do wykreślenia z wykorzystaniem wspomnianego programu.

 

Rys. 1
Podobieństwo 22 haplotypów ustalone na podstawie analizy filogenetycznej
(drzewo filogenetyczne - domyślne)

Rys. 2
Podobieństwo 22 haplotypów ustalone na podstawie analizy filogenetycznej
(drzewo filogenetyczne - Compute Linearized Tree)

Rys. 3
Podobieństwo 22 haplotypów ustalone na podstawie analizy filogenetycznej
(drzewo filogenetyczne - Tree/Branch Style > traditional > straight [topology only])

Rys. 4
Podobieństwo 22 haplotypów ustalone na podstawie analizy filogenetycznej
(drzewo filogenetyczne - Tree/Branch Style > circle [topology only])

5. PODSUMOWANIE: Analiza filogenetyczna jest powszechnie stosowaną metodą w badaniach m.in. genetycznych. Powyższy przykład potwierdził jej przydatność w "grupowaniach" opartych na podobieństwie analizowanych haplotypów STR subkladu I1-ASP, niemniej jednak metodologia ta z pewnością wymaga doprecyzowania dla określonego zbioru haplotypów.
_Strona główna > Genealogia genetyczna Oziembłowskich (Oziębłowskich) > Analiza filogenetyczna haplotypów Y67 subkladu I1-M253P (I1-ASP)
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 24.04.2011 - Maciej Oziembłowski (c)