oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Spis Oziembłowskich (Oziębłowskich) > Mężczyźni
Spis wybranych Oziembłowskich (Oziębłowskich)
List of selected persons with Oziemblowski surname
Mężczyźni (Men)

Tablice w PDF wygenerowane zostały przy użyciu programu genealogicznego PAF

Nazwisko, imię, "czaso-okres" życia
Surname, name,
period of life
Herb rodowy
Coat of arms
(Family)
Herb ziemski
Coat of arms
(Province or District)
Krótka informacja, źródła
Short information, sources
Info
More
Info
in PDF
Oziembłowski ?? pp. h. Sulima (XV w.)
Zarządca miejscowości Besko w ziemi sanockiej w 1431. Najwcześniejsza (znana mi na chwilę obecną) wzmianka o nazwisku Oziembłowski. Woj. ruskie, ziemia sanocka, I RP - KP. [SHG-Sanok]
Oziembłowski ?? h. Sulima (XVI-XVII w.)
Był na dworze biskupa przemyskiego Macieja Pstrokońskiego w 1608 roku. Woj. ruskie, ziemia przemyska, I RP - KP. [Niesiecki, s.218]
Oziembłowski Baltazar pp. h. Sulima (XV w.)
W 1480 roku sprzedał (wraz z Piotrem Oziembłowskim) za 100 grzywien część sołectwa w miejscowości Bukowsko. Woj. ruskie, ziemia sanocka, KP. [SHG-Sanok]
Oziembłowski Boguchwał [też: Bogufał lub Bogusław] h. Sulima (XV wiek, zm. ok. 1497)
Syn Szczepana (XV wiek, zm. przed 1446) z Kowalowej i Oziembłowa; był "z Kowalowej" do 1469 (1447?-1484?), "z Oziembłowa" 1447-1484, dziedzic Oziembłowa, "z Szalowej, Lipinek, Bieśnika i Rzepiennika Suchego" od 1469, sołtys w Gorzycach (1446-1464) i Łężynach do 1464, sołtys w Przesiekach od 1464, sołtys w Zagórzanach i Moszczanach do 1477, sołtys Sękowej od 1477. Woj. sandomierskie i krakowskie, KP. [opracowanie, SHG-WKS]
Oziębłowski Bolesław Zachariasz pp. h. Radwan (1835, Wilno? - 3.01.1878, Psków)
Lekarz, ukończył Akademię Medyczno-Chirurgiczną w Sankt Petersurgu w 1860, był członkiem i sekretarzem Towarzystwa Lekarzy w Pskowie gdzie wygłosił wiele referatów głównie na temat chorób zakaźnych i epidemii, syn Józefa Oziębłowskiego (1805-1878), znanego litografa wileńskiego, wzmiankowany na nagrobku ojca na Starej Rossie w Wilnie. Imp.Ros. [RSB, St.Rossa, opracowanie]
Oziębłowski Czesław pp. h. Radwan (1860, Wilno? - 12.05.1907, Wilno)
Syn Józefa, prawdopodobnie Józefa Oziębłowskiego (1805-1878), znanego litografa wileńskiego, pochowany wraz z rodziną Oziębłowskich na Starej Rossie w Wilnie. Imp.Ros. [St.Rossa, opracowanie]
Oziembłowski Feliks h. Sulima (ok.1477-1516)
Syn Zawiszy Oziembłowskiego (ok.1415-1480), żona Elżbieta (jej drugi mąż Jan Brzeski), siostra Katarzyna (jej mąż Paweł Zagórski); był "z Lipinek" (1502-1516), sołtys Lipinek (1511-1516). Woj. krakowskie, KP. [opracowanie, SHG-WKS]
Oziembłowski Jan (XVII-XVIII wiek)
Mieszczanin z Niżankowic, wspomniany w dokumencie dotyczącym roku 1712. Woj. ruskie, ziemia przemyska, I RP - KP. [AAP]
Oziembłowski Jędrzej h. Radwan (XVI?-XVII w.)
W 1636 roku zapisał kaplicy w Skirstymoniu 6 włók ziemi. I RP - WKsL. [SG-KP, t.XV, cz.2, s.589]
Oziębłowski Józef h. Radwan (11.05.1805, Mińsk - 27.08.1878, Wilno)
Znany wileński litograf i artysta-malarz, pochowany wraz z rodziną na Starej Rossie w Wilnie. Imp.Ros. [PSB, St.Rossa, opracowanie]
Oziembłowski Krzysztof (XVII-XVIII wiek)
Mieszczanin z Niżankowic, wspomniany w dokumencie dotyczącym roku 1721. Woj. ruskie, ziemia przemyska, I RP - KP. [AAP]
Oziębłowski Michał pp. h. Radwan (1845, Wilno? - 1863, Wilno?)
Syn Józefa Oziębłowskiego (1805-1878), znanego litografa wileńskiego, pp. powstaniec styczniowy, pochowany wraz z rodziną Oziębłowskich na Starej Rossie w Wilnie. Imp.Ros. [St.Rossa, opracowanie]
Oziembłowski Mikołaj h. Ostoja (XV-XVI? w.)
Współdziedzic wsi Mydłów ok. 1470-1480. Woj. sandomierskie, KP. [SG-KP, Lib.Ben.]
Oziembłowski? Mikołaj Boguchwał pp. h. Sulima (wiek XV i XVI?)
Syn Boguchwała Oziembłowskiego (XV wiek, zm. ok. 1497) i Konstancji, sołtys w Sokole (Sokół koło Sandomierza?). W 1481 pisał się "z Sękowej" i w tymże roku jako opiekun dzieci Zawiszy Oziembłowskiego otrzymał całą sumę za wieś Lipinki. Woj. krakowskie i sandomierskie?, KP. [opracowanie, SHG-WKS]
Oziembłowski Piotr pp. h. Sulima (XV-XVI w.)
Szlachcic z ziemi sanockiej, sędzia grodzki w Sanoku w latach 1480-1508. W rejestrach podatkowych za 1508 rok, zapisany był jako Petrus Ozyemblovski. Woj. ruskie, ziemia sanocka, KP. [SHG-Sanok, Pol.XVIw, t.VII, cz.1, s.118]
Oziembłowski Piotr (XVI w.)
Petrus Osyeblowski, czyli Piotr Oziembłowski, odnotowany został w jednym z zapisów w chełmskich aktach ziemskich z 6 marca 1549 roku. Woj. ruskie, ziemia chełmska, KP. [AWAK, t.XIX, s.102]
Oziembłowski Piotr (XVII w.)
Ksiądz, protonotariusz apostolski, kantor tarnowski, oficjał biecki i proboszcz w Szerzynach oraz w farze w Jaśle w latach 1661-1670. Woj. krakowskie i sandomierskie, I RP - KP. [Inf.pryw. - Maziarski, Jasło, 2008]
Oziembłowski Stanisław (XVI wiek)
Proboszcz w miejscowości Łanowice, wspomniany w dokumencie dotyczącym roku 1550. Woj. ruskie, ziemia przemyska, I RP - KP. [AAP]
Oziembłowski Stanisław (XVII wiek)
Prawdopodobnie szlachcic z Niżankowic, wspomniany w dokumencie dotyczącym roku 1652. Woj. ruskie, ziemia przemyska, I RP - KP. [AAP]
Oziembłowski Szczepan h. Sulima (XV wiek, zm. przed 1446)
Brat Zawiszy Oziembłowskiego (ok.1415-1480); związany z miejscowością Kowalowa w latach 1437-1445, sołtys w Gorzycach 1445. Woj. krakowskie, KP. [opracowanie, SHG-WKS]
Oziembłowski? Szczepan (XV-XVI wiek)
Mąż Elżbiety i zięć małżonków Boguchwała z Mokrej (zm. przed 1445) i Anny Kowalowskiej? (zm. 1463), która to Anna miała za drugiego męża Zawiszę Oziembłowskiego (ok.1415-1480), Szczepan nie mógł być bliskim krewnym tego Zawiszy; związany z miejscowością Kowalowa w latach 1445-1448. Woj. krakowskie, KP. [opracowanie, SHG-WKS]
Oziembłowski Wojciech
(XVII-XVIII)
Mistrz bractwa cechu rymarzy (Chwaliszewo - Poznań) w latach 1703-1705. Woj. wielkopolskie, I RP - KP. [Wiesiołowski 1995]
Oziembłowski Zawisza h. Sulima (ok.1415-1480)
Brat Szczepana Oziembłowskiego (XV wiek, zm. przed 1446), 1. żona Anna Kowalowska? (do 1463) córka Mściszka z Kowalowej, 2. żona Katarzyna (od 1476); dziedzic Oziembłowa (pow. sandomierski) 1430-1480 (50 lat), dziedzic Kowalowej (pow. biecki) 1437-1469 (32 lata), tenut. (dzierżawca) Rzepiennika Suchego 1445-1469 (24 lata), dziedzic sołectwa (sołtys) w Lipinkach 1430-1480 (50 lat) lub 1432-1480 (48 lat) i tenut. (dzierżawca) miejscowości królewskiej Lipinki w latach 1448-1480 (32 lata), dziedzic sołectwa w Zagórzanach 1473-1478 (5 lat), ławnik sądu wyższego prawa niemieckiego (i leńskiego 1473) na zamku w Bieczu. Woj. sandomierskie i krakowskie, KP. [opracowanie, SHG-WKS]

Zastosowane skróty

Topograficzne

Poniższe skróty topograficzne dotyczą nazw państw czy innych tworów politycznych (jak np. Generalne Gubernatorstwo), na terenie których przyszło danym osobom żyć:
KP: Królestwo Polskie do czasów Unii Lubelskiej (czyli do 1569 roku),
I RP - KP: Królewstwo Polskie w ramach Pierwszej Rzeczpospolitej (1569-1772 lub 1569-1793 lub 1569-1795 w zależności od I, II lub III rozbioru),
I RP - WKsL: Wielkie Księstwo Litewskie w ramach Pierwszej Rzeczpospolitej (1569-1772 lub 1569-1793 lub 1569-1795 w zależności od I, II lub III rozbioru),
Galicja: Galicja i Lodomeria w ramach Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier (1772 lub 1795 do 1918), zabór austriacki,
Prusy: Królestwo Prus (1772 lub 1793 lub 1795 do 1871), zabór pruski,
Ces. Niem.: Cesarstwo Niemieckie (1871-1918), ziemie zaboru pruskiego częścią Cesarstwa Niemieckiego od 1871,
Imp. Ros.: Imperium Rosyjskie (1772 lub 1793 lub 1795 do 1871), zabór rosyjski,
Ros. bolsz.: Rosja bolszewicka (1917-1922), m.in. tereny dawnego zaboru rosyjskiego,
ZSRR: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (1923-1991), m.in. tereny dawnego zaboru rosyjskiego
II RP: Druga Rzeczpospolita (1918-1939),
ZSRR(1)
: tereny II Rzeczpospolitej zagarnięte przez ZSRR w trakcie II wojny światowej (1939-1941),
Gen.Gub.: Generalne Gubernatorstwo, tereny II Rzeczpospolitej zagarnięte przez hitlerowskie Niemcy podczas II wojny światowej (1939-1945),
III Rzesza: tereny II Rzeczpospolitej zagarnięte przez hitlerowskie Niemcy podczas II wojny światowej (1939-1945) i bezpośrednio wcielone do III Rzeszy Niemieckiej,
ZSRR(2)
: tereny II Rzeczpospolitej zagarnięte przez ZSRR po 1945 roku,
PRL
: Polska Rzeczpospolita Ludowa (1944-1989),
ZSRR - USRR: Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka w ramach ZSRR (1917-1991),
III RP: Trzecia Rzeczpospolita (umownie od 1990 do chwili obecnej),
Ukraina: Państwo niepodległej Ukrainy (1991-obecnie).

Inne skróty

? - informacja niepewna lub niepotwierdzona
?? - nieznane imię lub nazwisko
[ ] - źródła w kawadratowych nawiasach podane są w zakładce "Źródła"
cz. - część
h. - herbu
pow. - powiat
pp. - prawdopodobnie
s. - strona
t. - tom
woj. - województwo
x - po mężu

_Strona główna > Spis Oziembłowskich (Oziębłowskich) > Mężczyźni
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 07.05.2011 - Maciej Oziembłowski (c)