oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Genealogia genetyczna Oziembłowskich (Oziębłowskich) > Projekt Y-DNA Szlachta Europy Środkowej
Genealogia genetyczna Y-DNA Oziembłowskich (Oziębłowskich)
Genetic genealogy Y-DNA of Oziembłowski (Oziębłowski) Families

Projekt Y-DNA
"Szlachta Europy Środkowej" (Central European Nobility)
Description of Y-DNA project about Central European Nobility

Projekt genetyczny Y-DNA "Szlachta Europy Środkowej" prowadzony jest na stronach FT-DNA. Według stanu na dzień 29.10.2010 liczył on 138 członków. Projekt ten może mieć praktyczne zastosowanie do badań nad dziejami Oziembłowskich poprzez porównanie czy jakieś genotypy Oziembłowskich "pasowałyby" do jednego z czterech "klanów" szlacheckich, tj. Sulima, Radwan, Ostoja, Suchekomnaty. Na chwilę obecną nie można niczego w sposób jednoznaczny stwierdzić. Zarówno liczebność haplotypów ze strony Oziembłowskich jest mała, jak również należy poczekać aby projekt "Szlachta Europy Środkowej" miał więcej uczestników, czyli więcej haplotypów do porównania z Oziembłowskimi. Niemniej jednak można na podstawie publicznie dostępnych danych z tego projektu podać kilka podstawowych informacji statystycznych (poniżej) jak również stwierdzić, że jeden z genetypów Oziembłowskich jest bardzo podobny do genotypu przedstawiciela rodu Awdańców wywodzącego się od praszlachty polskiej. Wątek ten wymaga dalszych badań.

Podstrona projektu FTDNA
"Szlachta Europy Środkowej" (Central European Nobility)

z podanymi celami projektuMapa 1.
Lokalizacje geograficzne pochodzenia najstarszych znanych męskich przodków (w linii prostej) osób biorących udział w projekcie FTDNA
"Szlachta Europy Środkowej" (Central European Nobility)
(według stanu na 29.10.2010)

1.1. Europa

1.2. Europa Centralna


Na poniższym diagramie przedstawiono procentowo liczebność wszystkich haplogrup obecnych w omawianym projekcie. Całkowita liczba uczestników projektu wg stanu na dzień 29.10.2010 wynosiła wprawdzie 138 osób, tym niemniej pominięto w poniższym diagramie 17 osób, które miały to samo nazwisko swojego najstarszego męskiego przodka w ramach tego samego "klanu" (herbu) i posiadały ten sam haplotyp. Zabieg taki umożliwił zneutralizowanie nadreprezentacji określonych haplotypów, będącymi haplotypami rodzinnymi. Dzięki temu poniższy diagram ukazuje bardziej obiektywnie procentową liczebność określonych haplotypów w projekcie "Szlachty Europy Środkowej" (niewykluczone jednak, że nie wszystkie "rodzinne haplotypy" zostały "wychwycone").

Diagram kołowy ukazujący procentowo liczebność haplogrup występujacych w projekcie
"Szlachta Europy Środkowej" (Central European Nobility)
według stanu na 29.10.2010
(n=121)


_Strona główna > Genealogia genetyczna Oziembłowskich (Oziębłowskich) > Projekt Y-DNA Szlachta Europy Środkowej
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 01.01.2011 - Maciej Oziembłowski (c)