oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Opracowania bezpośrednio i pośrednio dotyczące Oziembłowskich (Oziębłowskich) i rodzin z nimi skoligaconych
Opracowania dotyczące bezpośrednio i pośrednio Oziembłowskich (Oziębłowskich)
i rodzin z nimi skoligaconych
Articles about Oziembłowski Families and connected Families with them
Większość poniższych opracowań jest mojego autorstwa. Niektóre z nich znajdują się również na innej mojej stronie gdzie były opublikowane w pierwszej kolejności. Zapraszam innych Oziembłowskich (Oziębłowskich) do współpracy w opisywaniu dziejów własnych gałęzi.

Opracowanie pod tytułem "Oziembłowscy / Oziębłowscy z okolic Biecza w czasach późnego średniowiecza" opisuje przede wszystkim stosunki własnościowe Oziembłowskich/Oziębłowskich w wieku XV oraz na początku wieku XVI w rejonie Biecza. Postacią centralną opracowania jest Zawisza Oziembłowski z Oziembłowa, którego dzierżawy znajowały się właśnie w rejonie Biecza.

Oziembłowscy (Oziębłowscy) z okolic Biecza w czasach późnego średniowiecza (XV - XVI w.)
Oziemblowski Family in Biecz region in the times of late Middle Ages (XV-XVI c.)

Opracowanie pod tytułem "Oziembłowscy / Oziębłowscy z Niżankowic (ziemia przemyska)" ukazuje genalogię rodu od XVIII wieku do czasów współczesnych z podziałem na gałęzie głuszycką, wałbrzyską, szczecińską, wrocławską oraz niżankowską (tj. pozostałą po II wojnie światowej w Niżankowicach).

Oziembłowscy (Oziębłowscy) z Niżankowic w ziemi przemyskiej (XVIII - XXI w.)
Oziemblowski Family in Nizankowice in Przemysl District (XVIII-XXI c.)

Opracowanie pod tytułem "Józef Oziębłowski (Oziembłowski) - znany XIX-wieczny wileński litograf i artysta-malarz" dotyczy osoby Józefa Oziębłowskiego. Jest to krótka biografia oraz opis i zdjęcia miejsca pochówku Józefa i jego rodziny na Starej Rossie w Wilnie. Dodatkowo załączono szkic Starej Rossy z zaznaczonym miejscem pochówku rodziny Oziębłowskich oraz schemat hipotetycznej genealogii tej gałęzi rodu.

Józef Oziębłowski (Oziembłowski) - znany XIX-wieczny wileński litograf i artysta-malarz
Jozef Oziemblowski - famous XIX c. lithographer and painter in Vilnius

Autorem opracowania "Kim naprawdę był komes wrocławski Magnus?" jest dr Marek Skarbek-Kozietulski z Los Angeles. W pracy poruszane są zagadnienia historyczne dotyczące Magnusa żyjącego w II poł. XI w. i na początku wieku XII. Tajemniczy Magnus był najprawdopodobniej synem króla Harolda II, który poległ podczas bitwy z normańskimi wojskami Wilhelma Zdobywcy pod Hastings w 1066 roku. Magnus pozbawiony angielskiej ojcowizny trafił do Polski. W drugiej części opracowania autor podejmuje wątki genealogii genetycznej, która w obecnych czasach mogłaby w coraz większym stopniu wspomagać badania historyczne, w tym dotyczące odległej epoki średniowiecza. Opracowanie nie dotyczy wprost Oziembłowskich, niemniej jednak jedna z gałęzi Oziembłowskich należy do subkladu o pochodzeniu normańskim, a dokładniej do subkladu I1-ASP (anglo-saskiego polskiego), który to subklad według tezy autora może być blisko związany genetycznie z omawianym Magnusem.

Kim "naprawdę" był komes wrocławski Magnus?
What was the true identity of Magnus, Count of Wroclaw? Author: Dr Marek Skarbek Kozietulski
(One of the Oziemblowski Families belong to Y-DNA Norman subclade I1-ASP described in article. English version is here)

Opracowanie o Lewickich i innych rodzinach z Laszek Murowanych koło Chyrowa (ziemia przemyska) w latach 1740-1779

Artykuł doktora Władysława Semkowicza, pt. "O początkach rodu Sulima", który opublikowany został w 1910 roku w lwowskim "Miesięczniku Heraldycznym" (nr 1, rok III, ss. 4-8). Część Oziembłowskich przynależała do Sulimczyków, w tym m.in. Oziembłowscy z Oziembłowa (ziemia sandomierska) i okolic Biecza, np. Zawisza Oziembłowski (XV w.), pp. Oziembłowscy z ziemi sanockiej (XV/XVI w.) w tym Piotr Oziembłowski, pp. Oziembłowscy z ziemi przemyskiej, w tym Oziembłowski z dworu biskupa przemyskiego Macieja Pstrokońskiego w 1608 roku, czy też Oziembłowscy z Brześcia Litewskiego w Wielkim Księstwie Litewskim (XVIII w.).

Władysław Semkowicz, "O początkach rodu Sulima", Miesięcznik Heraldyczny (nr 1, rok III, ss. 4-8), Lwów 1910

_Strona główna > Opracowania bezpośrednio i pośrednio dotyczące Oziembłowskich (Oziębłowskich) i rodzin z nimi skoligaconych
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2011 - Maciej Oziembłowski (c)