oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Dokumenty o Oziembłowskich > Rodzina Agnieszki i Juliana Oziembłowskich, Lwów, Akt Małżeństwa, 1933
Dokumenty: Rodzina Oziembłowskich, Lwów, 1933,
Akt Małżeństwa "Testimonium Copulationis"
Documents about Oziembłowski Families: Spouses Agnieszka and Julian Oziemblowski, Marriage certificate, Lwow, 1933

Poniżej przedstawiono dokument Aktu Małżeństwa "Testimonium Copulationis" pomiędzy Julianem Oziembłowskim a Agnieszką z domu Stadnik. Ślub odbył się 23.04.1933 w tzw. "niedzielę przewodnią" w kościele pod wezwaniem św. Elżbiety we Lwowie. Ślubu udzielił ks. Edward Gala, zaś dokument wypisał 5 maja 1933 ks. Michał Banach. Świadkami na ślubie byli koledzy Juliana posterunkowi policji państwowej Karol Gołąb i Stanisław Raczyński. Warto zwrócić uwagę, że druk poniższego aktu pochodził jeszcze z czasów austriackich, co jest widoczne w lewym górnym rogu, więc ksiądz wypisując dokument dokonał odpowiednich skreśleń. Sam dokument posiada pewną nieścisłość, gdyż miejsce urodzenia Agnieszki to wprawdzie Złojec, ale nie leżał on koło Przemyśla, tylko koło Zamościa. Samo nazwisko pisane jest tutaj w wersji Oziębłowski, chociaż we wcześniejszych dokumentach Juliana jest wersja Oziembłowski. Przez pewien czas ze względu na poniższy sposób zapisu w "Testimonium Copulationis" rodzina Oziembłowskich miała na drzwiach swojego mieszkania tabliczkę z wersją nazwiska "Oziębłowscy". W późniejszym użyciu pozostała jednak wersja o większej tradycji tej gałęzi, tj. Oziembłowscy. Poniższy dokument należy do autora serwisu www.oziemblowski.eu.

_Strona główna > Dokumenty o Oziembłowskich > Rodzina Agnieszki i Juliana Oziembłowskich, Lwów, Akt Małżeństwa, 1933
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 02.01.2011 - Maciej Oziembłowski (c)