oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Genealogia genetyczna Oziembłowskich (Oziębłowskich) > Wynik analiz mt-DNA: Oziembłowsscy (zestawy 191849, 191848, 196630)
Genealogia genetyczna Oziembłowskich (Oziębłowskich)
Genetic genealogy of Oziembłowski (Oziębłowski) Families

Wynik analiz mitochondrialnego DNA (mt-DNA) dla 3 osób z rodu Oziembłowskich
(zestawy 191849, 191848, 196630) w kontekście mitochodrialnej haplogrupy H
mt-DNA results for three persons of Oziembłowski Family in the context of H mitochondrial haplogroup

Poniżej przedstawiono 3 wyniki analizy mitochondrialnego DNA (mt-DNA), dziedziczonego wyłącznie po linii żeńskiej, ale przekazywanego potomstwu płci zarówno żeńskiej jak i męskiej. Wszystkie 3 poniższe wyniki przyporządkowane zostały do wspólnej (bardzo popularnej w Europie) mitochondrialnej haplogrupy H. Współczesnie żyjące osoby mają jedną wspólną pramatkę zwaną mitochondrialną Ewą, która żyła we wschodniej Afryce ok. 120.000 lat temu. Później żyjące kobiety, które "zapoczątkowały" określone haplogrupy posiadają również swoje symboliczne imiona. Założycielce haplogrupy H nadano imię HELENA zaczynające się właśnie na literę H. Jest kwestią przypadku, że wszystkie do tej pory przetestowane (pod kątem mitochondrialnego DNA) osoby z rodu Oziembłowskich zaklasyfikowane zostały właśnie do tej samej haplogrupy mitochondrialnej. Przedstawione poniżej profile mt-DNA należą zarówno do mężczyzn jak i kobiet, ale "opisują", jak wspomniano wcześniej, wyłącznie linię żeńską swoich prababek.

Profile genetyczne mt-DNA trzech osób z rodu Oziembłowskich

osoba "01-Zamość"
zestaw nr 191849
osoba "02-Dębica"
zestaw nr 191848
osoba "03-Komarno"
zestaw nr 196630

Mapka "wędrówki" mitochondrialnej haplogrupy H z Afryki do Europy

Lokalizacje geograficzne związane z najstarszymi znanymi przodkiniami
(w prostej linii żeńskiej) trzech osób (mężczyzn i kobiet) noszących nazwisko Oziembłowski
(z "lwowskiej" linii genetycznej Y-DNA Oziembłowskich)

oznaczenia:
b. = urodzona
d. = zmarła
XIX c. = XIX wiek
PL till 1930 = Polska do 1939 roku

Największe "podobieństwo" mt-DNA [wg HVR1] osoby "01-Zamość" z rodu Oziembłowskich (zestaw 191849) z mt-DNA innych osób z różnych krajów na podstawie bazy danych FT DNA wg stanu na 28.10.2011:

Największe "podobieństwo" mt-DNA [wg HVR1] osoby "02-Dębica" z rodu Oziembłowskich (zestaw 191848) z mt-DNA innych osób z różnych krajów na podstawie bazy danych FT DNA wg stanu na 28.10.2011:

Największe "podobieństwo" mt-DNA [wg HVR1+HVR2] osoby "03-Komarno" z rodu Oziembłowskich (zestaw 196630) z mt-DNA innych osób z różnych krajów na podstawie bazy danych FT DNA wg stanu na 28.10.2011:

Niebieskie gwiazdki - najwięcej procentowo osób z podobnym mt-DNA posiadających przodków z Europy Północnej
Czerwone gwiazdki - najwięcej procentowo osób z podobnym mt-DNA posiadających przodków z Europy Południowej
Zielona gwiadka - osoby z podobnym mtDNA posiadające przodków z Polski

_Strona główna > Genealogia genetyczna Oziembłowskich (Oziębłowskich) > Wynik analiz mt-DNA: Oziembłowsscy (zestawy 191849, 191848, 196630)
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 28.10.2011 - Maciej Oziembłowski (c)