oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Dokumenty o Oziembłowskich > Stanisław Oziembłowski z Niżankowic (XVII w.)
Dokumenty: Stanisław Oziembłowski, Niżankowice, rok 1652
Documents about Oziembłowski Families: Nobleman(?) Stanislaw Oziemblowski, 1652

Poniższy dokument (odnoszący się do roku 1652) dotyczy Stanisława Oziembłowskiego (pp. szlachcica) z Niżankowic w ziemi przemyskiej. W 1608 roku na dworze biskupa przemyskiego Macieja Pstrokońskiego znajdował się nieznany z imienia Oziembłowski h. Sulima, zaś według dokumentów z 1589 roku w ziemi sanockiej do drobnej szlachty niegniazdowej zaliczali się m.in. Oziembłowscy h. Sulima z woj. sandomierskiego [Jabłonowski 1903, t.VII, cz.II, s.345]. W wieku XV i na początku wieku XVI z ziemią sanocką związani byli: nieznany z imienia Oziembłowski (rok 1431), Baltazar Oziembłowski (rok 1480) i sędzia grodzki w Sanoku w latach 1480-1508 Piotr Oziembłowski. Dlatego wydaje się wysoce prawdopodobne, że również i niniejszy Oziembłowski z roku 1652 mógł być właśnie szlachcicem herbu Sulima (hipoteza do weryfikacji).

Wpis w księdze związany jest ze sprawami majątkowymi dotyczącymi również spraw kościoła łacińskiego. Tekst napisany głównie po polsku brzmi (w nieco uwspółcześnionej formie zapisu) jak podano poniżej:
"Działo się w miasteczku Niżankowice zwanym Krasnopol (...) w roku 1652. Targ i kupno uczciwego Jana Osieckiego Starego zwanego Bormanem i żony jego Reginy od uczciwego Wawrzyńca Skibickiego [gruntu] na Groni(?) leżącego od miedzy z góry Więczkowskiej i od miedzy Stawaciaka Jana i z budynkiem za sumę złotych siedemdziesiąt. Ten zapis tak podpisany nie jest ważny ponieważ Stanisław Pisarz i Bartosz Witkowicz(?) Stanisławowi Oziembłowskiemu sprzedali i sumę swoją odebrali, to jest złotych trzydzieści. Złotych czterdzieści jednak kościołowi należne na tymże gruncie przy panu Stanisławie Oziembłowskim zostają. (...) Podpisali Jan Duch Landwójt Niżankowski, Stanisław Cichocki podwójt, Franciszek Cichocki notariusz (...)"

Kwota 40 złotych, którą obciążony był na rzecz kościoła grunt Stanisława Oziembłowskiego, pojawia się jeszcze w późniejszych dokumentach dotyczących Niżankowic w 1721 roku. Określenie "uczciwy" dotyczyło osób stanu chłopskiego. Przy Stanisławie Oziembłowskim pojawia się określenie "pan", więc być może był szlachcicem. Niemniej jednak sześćdziesiąt lat później w 1712 roku przy innym Oziembłowskim z Niżankowic pojawia się określenie "mieszczanin". Jeśli Stanisław Oziembłowski z 1652 roku był rzeczywiście szlachcicem to deklasacja Oziembłowskich z Niżankowic nastąpiła prawdopodobnie w latach 1652-1712. Nazwisko w tym dokumencie zapisane było dwukrotnie jako OZIEBŁOWSKI. Wpis o Stanisławie Oziembłowskim odnaleziony został podczas mojej kwerendy w jednym z archiwów.

Położenie miejscowości Niżankowice ukazane jest na mapie znajdującej się na końcu niniejszej strony.

Niżankowice (obecnie Nyzhankovychi, Ukraina) - lokalizacja miejscowości
(prawidłowe wyświetlenie znaczników w przeglądarkach m.in. FireFox i Chrome)
Po kliknięciu na znacznik miejscowości uzyskać można więcej informacji z nią związanych

 
Pokaż Oziembłowscy - ich "Małe Ojczyzny" na większej mapie

_Strona główna > Dokumenty o Oziembłowskich > Stanisław Oziembłowski z Niżankowic (XVII w.)
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 20.11.2011 - Maciej Oziembłowski (c)