oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Dokumenty o Oziembłowskich > Julian Oziembłowski, Niżankowice, świadectwo urodzenia, obywatelstwa i przynależności z roku 1929
Dokumenty: Julian Oziembłowski, Niżankowice,
świadectwo urodzenia, obywatelstwa i przynależności
z roku 1929
Documents about Oziembłowski Families: Julian Oziemblowski, Nizankowice,
certificates of birth, citizienship and affiliation, 1929

Poniżej przedstawiono świadectwo urodzenia, obywatelstwa i przynależności Juliana Oziembłowskiego z roku 1929. Kompletowanie tych dokumentów wiązało się z planowanym przez Juliana wyjazdem do Lwowa, gdzie podjął pracę w policji. Po wybuchu II wojny światowej, ryzykując swoim życiem, nie wstąpił do tzw. "granatowej policji". Zesłany został na przymusowe roboty na rzecz okupanta niemieckiego do Stanisławowa, co ukazane jest na innej podstronie. Warto zwrócić uwagę, że chrztu Juliana dokonał ksiądz Piękoś, zaś dokument świadectwa urodzenia i chrztu, wystawił proboszcz Poprawski. Na dokumencie tym poświadczono również zawarcie małżeństwa z Agnieszką z domu Stadnik, które miało miejsce we Lwowie w kościele św. Elżbiety 23.04.1933, w niedzielę tzw. "przewodnią". Podczas okupacji sowieckiej, na podstawie poniższego świadectwa urodzenia wydano w 1940 roku sowiecki dokument tożsamości co potwierdzono wpisem "paszport wydan w 1940 godu". Podobny wpis znajduje się na różnych dokumentach innych Oziembłowskich, jak np. na świadectwie szkolnym siostry Juliana - Cecylii Oziembłowskiej. "Poświadczenie obywatelstwa" uzyskał Julian w mieście powiatowym, tj. w Przemyślu, zaś "Świadectwo przynależności" wystawione zostało przez burmistrza Niżankowic - Dobrzańskiego. Na poniższych dokumentach znajduje się ostateczną forma nazwiska używana przez Juliana Oziembłowskiego, tj. wersja pisana przez "em", niemniej jednak w latach trzydziestych XX wieku zdarzało się, że pisownia tego nazwiska była jeszcze przez "ę". Zaprezentowane świadectwa należą do autora serwisu www.oziemblowski.eu.

Położenie miejscowości Niżankowice ukazane jest na mapie znajdującej się na końcu niniejszej strony.

 

 

Niżankowice (obecnie Nyzhankovychi, Ukraina) - lokalizacja miejscowości
(prawidłowe wyświetlenie znaczników w przeglądarkach m.in. FireFox i Chrome)
Po kliknięciu na znacznik miejscowości uzyskać można więcej informacji z nią związanych

 
Pokaż Oziembłowscy - ich "Małe Ojczyzny" na większej mapie

_Strona główna > Dokumenty o Oziembłowskich > Julian Oziembłowski, Niżankowice, świadectwo urodzenia, obywatelstwa i przynależności z roku 1929
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 20.11.2011 - Maciej Oziembłowski (c)