oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna
Y-DNA

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Nasze "Małe Ojczyzny" > Niżankowice > Polacy
"Małe Ojczyzny" Oziembłowskich (Oziębłowskich)
Niżankowice
ziemia przemyska, staropolskie województwo ruskie
Przemyśl District, "old-Polish" Ruthenian (Lwów) Province

Polacy z Niżankowic
Poles from Niżankowice

Data
Date
Osoby lub główny temat
Persons or main topic
Czego dotyczy link
What is link about
Język/
language
1921
1924
Franciszek Demkowicz, Świadectwa szkolne
School certificates
1934
Julia Kaczkowska,
list z Argentyny
Letter from Argentina
List Julii Kaczkowskiej i jej brata Mikołaja z Argentyny do matki w Niżankowicach, rok 1934
1938
Franciszek Demkowicz, Świadectwo urodzenia
Birth certificate
_Strona główna > Nasze "Małe Ojczyzny" > Niżankowice > Polacy
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 08.01.2011 - Maciej Oziembłowski (c)