Dokumenty

Poniżej znajdują się linki do dokumentów i opracowań związanych z  Oziembłowskimi i rodzinami z nimi spowinowaconymi:

Oziembłowscy (Oziębłowscy) z okolic Biecza w czasach późnego średniowiecza (XV – XVI w.)

Oziembłowscy (Oziębłowscy) z Niżankowic w ziemi przemyskiej (XVIII – XXI w.)

Józef Oziębłowski (Oziembłowski) – znany XIX-wieczny wileński litograf i artysta-malarz

Opracowanie o Lewickich i innych rodzinach z Laszek Murowanych koło Chyrowa (ziemia przemyska) w latach 1740-1779