Strona główna Odrowążów

Pochodzenie nazwiska

Migracje Odrowążów

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Herby

Opracowania (PDF)

Spis Odrowążów

Źródła

_Strona główna Odrowążów > Źródła, literatura historyczna, instytucje
Źródła, literatura historyczna, instytucje, miejsca
wraz z zastosowanymi skrótami

Sources, historical literature, institutions, abbreviations

[AAP] Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu
[Inf.pryw.+ np. imię, nazwisko, miejscowość, rok] Informacja uzyskana od wymienionej osoby z danej miejscowości i w danym roku
[Niesiecki] Bobrowicz Jan Nepomucen, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego. Powiększony dodatkami z poźniejszych autorów, rękopismów, dowodów, urzędowych, Lipsk 1841
[Lib.Ben.] Długosz Jan, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, Księga uposażeń biskupstwa krakowskiego
[Pol.XVIw]
Jabłonowski Aleksander, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VII, cz.1, Warszawa 1902 (Źródła dziejowe, t. XVIII, cz.1)
[PSB] Polski Słownik Biograficzny, Zakład Narodowy Ossolińskich i PAN, wydawany od 1935
[RSB] Rosyjski Słownik Biograficzny (25 tomów), 1896-1918
[St.Rossa] Cmentarz Stara Rossa w Wilnie
[SG-KP] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1880-1914
[SHG-WKS] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN

_Strona główna Odrowążów > Źródła, literatura historyczna, instytucje
Kontakt: Maria Odrowąż
Strona Odrowążów istnieje od grudnia 2011 roku. Data ostatniej aktualizacji: 8.12.2011 - Maria Odrowąż i Maciej Oziembłowski (c)