oziemblowski banner

Головна сторінка
Українска версія

Походження прізвища
Українска версія

Міграції Озіембловських
Українска версія

Наші «Малі Батьківщини» (місцевості і регіони)

Поширення прізвища в Польщі в 2002 році
Українска версія

Генеалогія класична

Генеалогія генетична

Документи

Фотографії

Інша графіка

Опрацювання (PDF)

Список Озіембловських

Джерела

_Головна сторінка > Miграції Озємбловських (Oziembłowskich) > Miграції Озємбловських (Oziembłowskich) з Нижанковичів (Niżankowic) після 1945 року

Miграції Озємбловських (Oziembłowskich) з Нижанковичів (Niżankowic) після 1945 року

На двох картах внизу представлено міграції Озємбловскіх (Oziembłowskich) після 1945 року в стосунку до двох гілок з Нижанковичів (Niżankowic). З повідомлень потомків, виникає, що ті дві гілки не є спорідненими. В моїм переконанню всетаки є споріднені, хоча спільний предок тих двох гілок Озємбловських (Oziembłowskich) народився в XVIII столітті. Мої ствердження опираються на архівні документи, до яких мав доступ будучи в контакті з представниками II гілки, може разом підтвердимо мою гіпотезу?

Перша міграційна гілка з Нижанковичів (Niżankowic)

На першій карті вказано міграцію моєї гілки, яку умовно називаю першою гілкою з Нижанковичів (Niżankowic). Родини в рамках позначені різними кольорами з метою кращого представлення їх "подорожей". Дати вказують, коли екстрадиція чи переселення мали місце. Знак питання вказує на непевність дати. Прапорець біля даної місцевості вказує,що там жив принаймні один мужський потомок з прізвищем Озємбловський (Oziembłowski) (знак питання на прапорці означає що немає 100% впевненості). Варто звернути увагу, що після II світової війни в Нижанковичах (Niżankowicach) залишилася наша одна родина. Мужські представники цієї гілки тепер живуть не тільки в Нижанковичах (Niżankowicach), але також в Глушиці (Głuszycy), Щеціні (Szczecinie) i Вроцлаві (Wrocławiu), а можливо і у Валбжиху (Wałbrzychu).

Карта показує міграцію Озємбловських (Oziembłowskich (перша гілка)) з Нижанковичів (Niżankowic) рісля II світової війни

Друга міграційна гілка з Нижанковичів (Niżankowic)

Згідно моїх відомостей, представники другої гілки з Нижанковичів (Niżankowic) після 1945 року виїхали до Перемишля (Przemyśla). І по сьогоднішній день там проживають, але один з них пізніше переселився до Варшави (Warszawy).

Карта показує міграцію Озємбловських (Oziembłowskich (друга гілка)) з Нижанковичів (Niżankowic) рісля II світової війни

Переклад з польської Осипа Озімбловського, Любов Озімбловської
_Головна сторінка > Miграції Озємбловських (Oziembłowskich) > Miграції Озємбловських (Oziembłowskich) з Нижанковичів (Niżankowic) після 1945 року
КОНТАКТ: maciej@oziemblowski.eu
Сторінка oziemblowski.eu існує від грудня 2009 року. Дата останньої актуалізації: 24.06.2011 - Maciej Oziembłowski (c)