oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna
Y-DNA

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Nasze "Małe Ojczyzny" > Niżankowice > Inne grupy etniczne: Rusini/Ukraińcy
"Małe Ojczyzny" Oziembłowskich (Oziębłowskich)
Niżankowice
ziemia przemyska, staropolskie województwo ruskie
Przemyśl District, "old-Polish" Ruthenian (Lwów) Province

Inne grupy etniczne z Niżankowic: Rusini/Ukraińcy
Another ethnic groups from Niżankowice: Ruthenians

Data
Date
Osoby lub główny temat
Persons or main topic
Czego dotyczy link
What is link about
PDF
Język/
language
1771
Wizytacja cerkwi
Visitation of greek-catholic church
1830
Wizytacja cerkwi
Visitation of greek-catholic church
_Strona główna > Nasze "Małe Ojczyzny" > Niżankowice > Inne grupy etniczne: Rusini/Ukraińcy
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 13.04.2011 - Maciej Oziembłowski (c)