oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Nasze "Małe Ojczyzny" > Niżankowice > Dokumenty źródłowe dotyczące Niżankowic i Oziembłowskich
"Małe Ojczyzny" Oziembłowskich (Oziębłowskich)
Niżankowice
ziemia przemyska, staropolskie województwo ruskie
Przemyśl District, "old-Polish" Ruthenian (Lwów) Province

Dokumenty źródłowe dotyczące Niżankowic i Oziembłowskich
Source documents about Niżankowice AND Oziembłowski Family

Data
Date
Osoba
Person
Czego dotyczy dokument, rodzaj, język
What is document about,
the kind of document, language
12.12.1550
Stanisław Oziembłowski,
ksiądz (priest)
1652
Stanisław Oziembłowski,
szlachcic? (nobleman?)
15.01.1712
Jan Oziembłowski,
mieszczanin (townsman)
06.05.1721
Krzysztof Oziembłowski,
mieszczanin (townsman)
1894
Jan Oziembłowski,
mieszczanin (townsman)
1913/14
Julian Oziembłowski,
uczeń (schoolboy)
1928
1936
1937
Cecylia Oziembłowska,
uczennica (schoolgirl)
1929
Julian Oziembłowski,
murarz (bricklayer)
_Strona główna > Nasze "Małe Ojczyzny" > Niżankowice > Dokumenty źródłowe dotyczące Niżankowic i Oziembłowskich
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 08.01.2011 - Maciej Oziembłowski (c)