oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Nasze "Małe Ojczyzny" (miejscowości i regiony) > Miejscowości w "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego...", 1880-1914
"Małe Ojczyzny" Oziembłowskich (Oziębłowskich)
"Małe Ojczyzny" do 1945 roku
The towns, villages and regions where Oziembłowski Families lived till 1945
Linki do wybranych stron "Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" z lat 1880-1914
Links to selected pages (in Polish) of "
Geographical dictionary of Kingdom of Poland and another slavic countries (1880-1914)"

Staropolskie województwo sandomierskie
Former "old-Polish" Sandomierz Province

Mydłów tom XV cz.2, s.823 oraz s.824
Mikołaj Oziębłowski [h. Ostoja] - współdziedzic Mydłowa pod koniec XV wieku (ok. 1470-1480). Na stronie 824 "Słownika geograficznego..." Mikołaj Oziembłowski jest wspomniany bezpośrednio z imienia, nazwiska i herbu.

Oziembłów (Oziębłów) tom VII, s.785
Zawisza Oziembłowski [h. Sulima] - dziedzic Oziembłowa (pow. sandomierski) w latach 1430-1480.
Boguchwał (Bogufał, Bogusław) Oziembłowski [h. Sulima], zm. 1497? [syn Szczepana z Kowalowej i Oziembłowa],
"z Oziembłowa" 1447-1484, dziedzic Oziembłowa

Staropolskie województwo krakowskie
Former "old-Polish" Cracow Province

Biecz tom I, s.205 oraz s.206
Zawisza Oziembłowski [h. Sulima] - ławnik sądu wyższego prawa niemieckiego (i leńskiego 1473) na zamku w Bieczu

Jasło tom III, s.488, s.489 oraz s.490
Proboszczem w farze w Jaśle był w wieku XVII był Piotr Oziembłowski. Nazwisko Oziembłowski występowało również w tej miejscowości w metrykach pod koniec XIX wieku.

Kowalowa (wcześniej Kowalowy) tom IV, s.515
W roku 1469 część wsi położona była w powiecie pilzneńskim w województwie sandomierskim, druga zaś w powiecie bieckim w województwie krakowskim.
Zawisza Oziembłowski [h. Sulima] - dziedzic Kowalowej (pow. biecki) w latach 1437-1469

Lipinki tom V, s.261 oraz s.262
Zawisza Oziembłowski [h. Sulima]
dziedzic sołectwa (sołtys) w Lipinkach 1430-1480 (50 lat) lub 1432-1480 (48 lat) i tenut. oraz (dzierżawca) miejscowości królewskiej Lipinki w latach 1448-1480 (32 lata).
Syn Zawiszy - Feliks Oziembłowski h. Sulima (ur. ok. 1477, zm. 1516) był "z Lipinek" (w latach 1502-1516) gdzie piastował tamże funkcję sołtysa w latach 1511-1516.
Boguchwał (Bogufał, Bogusław) Oziembłowski [h. Sulima], zm. 1497? [syn Szczepana z Kowalowej i Oziembłowa] był m.in. "z Lipinek" od 1469.

Rzepiennik Suchy tom X, s.146 oraz sąsiednie Rzepienniki na s.145
Zawisza Oziembłowski [h. Sulima] - tenut. (dzierżawca) Rzepiennika Suchego 1445-1469.
Boguchwał (Bogufał, Bogusław) Oziembłowski [h. Sulima], zm. 1497? [syn Szczepana z Kowalowej i Oziembłowa] - m.in. "z Rzepiennika Suchego" od 1469.

Zagórzany tom XIV, s.263 oraz s.264
Zawisza Oziembłowski [h. Sulima] -
dziedzic sołectwa w Zagórzanach 1473-1478.
Boguchwał (Bogufał, Bogusław) Oziembłowski [h. Sulima], zm. 1497? [syn Szczepana z Kowalowej i Oziembłowa] - sołtys w Zagórzanach do 1477

Staropolskie województwo ruskie
Former "old-Polish" Ruthenian (Lwów) Province

Chromohorb tom I, s.645
Na chwilę obecną posiadam kopię dokumentu (Świadectwo ślubu), w którym wskazano, że Stefania z domu Oziembłowska urodzona była w Chromohorbie (powiat Stryj) w 1903 roku. Posiadam również elektroniczne wersje wybranych stron ksiąg metrykalnych z Chromohorbu. Jest wysoce prawdopodobne, że Oziembłowscy żyli w tej miejscowości nie tylko na początku XX wieku, ale również wcześniej (przynajmniej pod koniec XIX wieku). Miejscowość Chromohorb położona jest zaledwie 3 km od Dołhołuki.

Dołhołuka tom II, s.107
Jedna z gałęzi Oziembłowskich ma swoje korzenie w miejscowości Dołhołuka (powiat Stryj), z którą związana jest co najmniej od końca XIX wieku.

Niżankowice tom VII, s.167 oraz s.168
Z Niżankowic (powiat przemyski) pochodzi jedna z gałęzi Oziembłowskich. Pierwsza wzmianka o Oziembłowskich w Niżankowicach jest z roku 1652 i dotyczyła "pana" Stanisława Oziembłowskiego co w kontekście określenia "uczciwy" (w odniesieniu do innych osób w tym samym dokumencie) mogłoby wskazywać na szlacheckie pochodzenie Stanisława. W wieku XVIII Oziembłowscy z Niżankowic uznawani byli już za mieszczan, więc mogła nastąpić tzw. "deklasacja", która nie była wówczas zjawiskiem rzadkim.

Pieczychwosty tom VIII, s.74
Pieczychwosty położone nieopodal miejscowości Kłodno Wielkie (powiat żółkiewski) znajdują się stosunkowo blisko Lwowa. Jedna z gałęzi Oziembłowskich związana jest z tą miejscowością co najmniej od końca XIX wieku.

Przemyśl tom IX, s.148 oraz następne na stronach zewnętrznych
Przemyśl był stolicą ziemi przemyskiej. W 1608 roku Oziembłowski o nieznanym imieniu [h. Sulima] był na dworze biskupa przemyskiego Macieja Pstrokońskiego (K. Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1841, t.VII, s.218).

Wielkie Księstwo Litewskie
Former Grand Duchy of Lithuania

Skirstymoń tom XV, cz.2, s.589
Skirstymoń, powiat rossieński (lub pisany "rosieński" - nazwa od miejscowości Rosienie, 76 km od Kowna) na Litwie. W "Słowniku geograficznym..." na stronie 589 bezpośrednio wspomniany jest Jędrzej Oziębłowski, który w 1636 roku zapisał kaplicy w Skirstymoniu 6 włók ziemi.

_Strona główna > Nasze "Małe Ojczyzny" (miejscowości i regiony) > Miejscowości w "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego...", 1880-1914
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 09.02.2011 - Maciej Oziembłowski (c)